Wat zou pesten met jou doen?

door | 0 Reacties

Vorige week was het de Week Tegen Pesten, ook wel de week van de Verdraagzaamheid genoemd. Het blijft belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Want ondanks alle pestprotocollen die op scholen worden gehanteerd, veroorzaakt pesten nog steeds heel veel leed. Zoveel leed dat je voor de rest van je leven getekend bent als je er niets aan doet. Deze week zag ik de documentaire Eindeloos gepest, het verhaal van Daan. Zo intens verdrietig. Hij ervaarde zoveel leed dat hij het niet meer zag zitten en tot zelfdoding overging. Keer op keer buitengesloten worden. Wat zou pesten met jou doen?

 

Verdragen

We zijn allemaal anders. Iedereen is uniek en waardevol. Omarm elkaars anders zijn. Ondanks dat we verschillen, hebben we vooral ook veel overeenkomsten. We zijn allemaal mens. Laten we elkaar respecteren en verdragen.

Laten we onze jongeren steunen zodat ze zichzelf kunnen zijn en blij kunnen zijn met wie ze zijn. We hebben allemaal onze eigen talenten. Laten we elkaars uniekheid zien en respecteren. We zijn stuk voor stuk even waardevol en gelijkwaardig aan elkaar. Respecteer dat iemand anders andere keuzes maakt dan jij. De wereld is zoveel mooier met jou erin!

 

Scholen

Aan de Week Tegen Pesten doen elk jaar meer dan 1.000 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs aan mee. Het begin van het schooljaar is namelijk hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. 

Het is belangrijk dat scholen werken aan sociale veiligheid. Uit de veiligheidsmonitor 2021-2022 die is afgenomen in het onderwijs, blijkt dat er een toename is van leerlingen die aangeven last te hebben van pesten. Gelukkig is daarbij wel te zien dat de meerderheid van leerlingen en personeel zich veilig voelt op school. Deze ontwikkeling motiveert om meer te doen als het gaat om pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken.

Besteed met de hele school aandacht aan deze week. Deze aandacht heeft een positieve werking op de bereidheid om pesten te melden door kinderen en jongeren. Wanneer dit niet door de hele organisatie wordt opgepakt, daalt ook het vertrouwen dat er met een melding daadwerkelijk iets wordt gedaan. Voor tips en inspiratie hoe je dit als school kan aanpakken, zie het lespakket van Kenniscentrum Omgaan met Pesten: https://www.omgaanmetpesten.nl/lespakket-goed-voor-elkaar

 

3 Cruciale tips om elkaar te verdragen:
  • Wees nieuwsgierig: toon oprechte interesse!

Als iemand iets op een andere manier doet dan jij, vraag waarom hij/zij het op deze manier doet. Laten we van elkaar leren. Wat mooi dat jij het anders doet, zo had ik dat nog niet bekeken. Gebruik dus NIVEA: niet invullen voor een ander, maar de ander juist bevragen.

 

  • Luister zonder oordeel!

Laten we elkaar proberen te begrijpen in plaats van te veroordelen. Gebruik LSD; luister naar de ander, samenvat het verhaal van de ander en vraag door. We zijn allemaal anders en doen dingen op onze eigen manier. En dat is oké. Het één is niet beter dan het andere; het is alleen anders. Met begrip kom je veel verder. 

 

  • Heb respect voor iedereen!

Pesten is niet oké! Het is respectloos. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Ik ben oké en jij bent oké. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. 

Om aan te sluiten bij het thema van deze week: Wees goed voor elkaar! 

 

Oefening

Ga met je kind aan de slag met het kaartspel Ik denk me sterk van Mirelle Valentijn. Het spel bestaat uit 60 kaarten. Zowel de voorzijde is bedrukt, met een afbeelding, als de achterzijde, met een helpende gedachte. Met dit spel kun je spelenderwijs het gesprek aangaan met je kind over gedachten, gevoelens en gedrag. Dit kaartspel richt zich op 4 thema’s:

  1. Weerbare lichaamstaal. 2. Opkomen voor jezelf en een ander. 3. Zelfvertrouwen. 4. Omgaan met eigen en andermans grenzen.

De spelvormen zijn individueel en in groepsverband te spelen.

Wat ik een mooie spelvorm vind voor in de klas is bijvoorbeeld om een leerling een kaart te laten trekken en deze kaart te gebruiken als thema van de week. Kinderen kunnen het visueel maken en kunnen er op verschillende mannieren uiting aan geven.

Dit kan natuurlijk ook individueel thuis. Laat je kind voor een week een kaart trekken. Deze kaart kan je als stimulans gebruiken of kan steun bieden op lastige momenten tijdens de week.

Jezelf kunnen zijn

In de documentaire geven de oud-klasgenoten van Daan aan dat ze niet zichzelf konden zijn. Dat vind ik zo verdrietig om te horen. Ik wens dat iedere jongere zich veilig voelt om zichzelf te kunnen zijn en blij te zijn met zichzelf. Tijdens mijn coaching wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn zoals je eigen talenten ontdekken, het vergroten van weerbaarheid en aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Reserveer een Krachtsessie om te kijken wat ik voor jouw kind kan betekenen: https://bit.ly/IntakeKrachtsessie 

Laten we elkaar verdragen zoals we zijn, met respect, zonder oordeel te luisteren en met een warm hart.

Kijk via deze link alsnog naar de documentaire Eindeloos gepest, het verhaal van Daan: https://www.npostart.nl/eindeloos-gepest-het-verhaal-van-daan/03-10-2023/KN_1731391

Of lees mijn eerdere artikel over hoe we pesten kunnen voorkomen: https://jouwkrachtigekind.nl/hoe-kunnen-we-pesten-voorkomen/ 

Bron kaartspel: Ik denk me sterk – Mirelle Valentijn

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *